Farnosť Ducha Svätého Žehra

Svätý Martin – vzor svätého života

V nedeľu 10. novembra sme slávili sviatok sv. Martina. Svätý Martin je patrónom celej našej diecézy, ale aj  patrónom chrámu v Granč- Petrovciach.

V tento sviatočný deň sa v kostole zišlo množstvo veriacich z obce ale aj z okolia. Na túto slávnosť prijal naše pozvanie hosť z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule ThLic. Martin Taraj, PhD.  Okrem iného vo svojej homílii zdôraznil, že nemáme mať iba súcit s blížnym, ale má byť v nás niečo, čím môžeme niekoho urobiť šťastným. A to je láska, ktorá dáva hodnotu všetkým dobrým skutkom. Životná cesta svätého Martina by mala byť aj našou cestou k osobnej svätosti – nehľadať v živote veľké hrdinské skutky, ale život naplniť drobnými skutkami lásky, ktoré sa nakoniec v Božích očiach pretvoria na niečo veľké a veľkolepé.