Farnosť Ducha Svätého Žehra

Vianoce plné kolied a vinšov

25. Decembra v deň sviatku narodenia Pána sa vo filiálkach Granč- Petrovciach a Žehre slúžila svätá omša za účasti mladých koledníkov z našej farnosti. Svätá omša bola obohatená koledami, vinšovačkami, ako aj nesením obetných darov , ktoré prinášala mládež v ľudových krojoch.  Mgr. Róbert Neupauer nás vo svojej homílii povzbudil a usmernil našu vieru , aby sme zložili svoje modlitby a starosti v betlehemské jasle. Folklórny súbor JAS v posledný deň v roku podobne spevom a vinšmi obohatil ďakovnú svätú omšu v Beharovciach.

                Stanislav Salanci