Farnosť Ducha Svätého Žehra

Požehnaný deň na hore Butkov

Aj na Slovensku vznikajú krásne pútnické miesta, kam prichádza veľa veriacich hľadať duchovnú posilu. Jedno z novších pútnických miest, ktoré však veľmi rýchlo získava popularitu veriacich je aj hora Butkov pri Ladcoch, kde v posledných rokoch vyrástlo Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.

Aj farníci z našich obcí a okolia využili sobotu 12. októbra na návštevu tohto miesta. Ako odmena za skoré vstávanie bol krásny duchovný zážitok z tohto posvätného miesta, ktorý bol umocnený príjemným slnečným počasím. Po krížovej ceste nasledovala svätá omša, no ostalo dostatok času aj na súkromné modlitby. Keďže miesto sa nazýva Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva, je jasné že tu nájdeme aj relikvie Jána Pavla II. a sestry Faustíny. Každý si však mohol nájsť toho svojho svätca, pretože toto miesto ponúka aj možnosť uctiť si množstvo iných svätcov, ktorých relikvie sú vystavené v malých kaplnkách. Dominantou tohto miesta je však vysoká socha Panny Márie, ktorá nad všetkými pútnikmi drží svoju ochrannú ruku.