Farnosť Ducha Svätého Žehra

Aj v kostole v Beharovciach prebieha rekonštrukcia

Nič nie je navždy. Tak ako naše domy potrebujú po čase malú či veľkú rekonštrukciu, tak to platí aj o Božom dome – kostole. Aj v kostole svätého Michala archanjela v Beharovciach počas týchto dní prebieha veľká rekonštrukcia.

Podlaha kostola dostane novú podobu. Tak ako to u starších stavieb býva, po odstránení dreveného pódia vo svätyni bolo zistené, že to nebude až také jednoduché, ako sme si pôvodne mysleli. Bolo potrebné podložie svätyne úplne rozobrať a zhutnieť novým, stabilným podkladom a izoláciou, aby v budúcnosti nedošlo k znehodnoteniu mramorovej dlažby. Tá by mohla popraskať v dôsledku nestabilného podkladu. A tak miestny farníci oprášili svoje montérky a fúriky a kostolík sa zmenil na stavenisko. Vo svätyni sa do potrebnej hĺbky odstránila hlina, navozil a zhutnil makadam, položila sa nová izolácia, zaliala betónová platňa. Popri stene sa ponechal vetrací kanál, ktorý bude slúžiť na odvetranie steny a vo svätyni sa odstránil aj pôvodný drevený obklad. Dva schodíky do svätyne sa rozobrali a boli zabetónované tri menšie. Po týchto prácach pokračujú v kostole ďalší majstri, ktorí majú za úlohu položiť novú dlažbu – svetlé mramorové platne.

Aj keď práce stále pokračujú a budeme potrebovať aj naďalej ochotné ruky miestnych farníkov, už dopredu chcem vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať všetkým ochotným rukám – mužom i ženám. Ale aj všetkým štedrým darcom, ktorí postupne prispievajú na rekonštrukciu kostolíka. Nech Nebeský Otec všetkých štedro odmení svojim požehnaním a svätý Michal nech nad nami všetkými drží svoju ochrannú ruku…


Upozornenie! Dlažba je čistá biela. Vzor na podlahe vytvárajú tiene reflektorov svietiacich cez lavice! 🙂