Farnosť Ducha Svätého Žehra

Vieme sa baviť…

Erko ples. Táto akcia je pre  eRko animátorov z farnosti Žehra tradíciou.  A tradície by sa predsa mali zachovávať. Inak tomu nebolo ani tento rok. Už siedmy ročník eRko plesu sa konal 22. februára v Granči-Petrovciach. 

Erkári začínali svätou omšou a pokračovali v kultúrnom dome, kde si ples užívali až do skorého rána. Bavili sa spolu domáci aj cudzí, deti a rodičia, mladí a tiež aj starší. Každá veková kategória si prišla na svoje. 

Celým večerom sa sálou ozývala skvelá hudba, na ktorú sa prítomní „rozbíjali“ či už na moderné, ľudové alebo retro pesničky. Pre erkárov sú typické aj eRko tance, pri ktorých neostali sedieť na stoličkách ani rodičia. Pri týchto tancoch bolo vidieť, že ľudia sa vedia baviť aj na nie až tak typické veci.  Animátori s deťmi si pripravili program, počas ktorého neostala tvár, na ktorej by sa neobjavil úsmev. Ako na každom plese, tak ani na tomto, nesmela chýbať tombola s krásnymi cenami, ktorým sa poteší každý. Po tombole nasledoval už len voľný program, kde všetci tancovali o stošeť do kedy vládali. 

V tvárach prítomných bolo vidieť šťastie a spokojnosť. Samozrejme tiež; užívanie si prítomného okamihu. Všetci spolu vytvorili  jednu veľkú a krásnu rodinu, na ktorú sa bolo radosť pozerať.