Farnosť Ducha Svätého Žehra

Prázdninové ozveny

Tohtoročné leto nás všetkých obdarilo priaznivým počasím, ktoré prialo množstvu aktivitám a podujatiam. Budeme mať aspoň na čo spomínať. Bude to v vás doznievať ako prázdninová ozvena.