Farnosť Ducha Svätého Žehra

Ponuky na advent

Advent pre miništrantov: Spoločenstvo TYMIAN pozýva miništrantov a ich rodiny na adventné online
stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s
možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutia sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19:30
h. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk. Informoval don Jozef Luscoň

Vdp. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, pripravil pre rodiny na adventné obdobie Domácu liturgiu pri adventnom venci. Ponúkame dokument na stiahnutie.