Farnosť Ducha Svätého Žehra

Polovicou svojho plášťa odel Pána Ježiša

11. november je sviatkom, ktorý patrí svätému Martinovi patrónovi vojakov, jazdcov,
cestujúcich, ale aj žobrákov. Kostoly vo filiálke Granč – Petrovce, a taktiež aj celá obec,
sú zasvätené práve tomuto svätcovi, ktorý je najčastejšie vyobrazený ako rímsky vojak
na koni alebo ako biskup.
Odpustová svätá omša sa v Granč – Petrovciach konala v nedeľu, 13. novembra so začiatkom
o 10:30 dopoludnia. Slávnosť odslúžil Jozef Luscoň, ktorý je zároveň aj pedagógom,
spisovateľom a publicistom mnohých knižných diel. Počas kázne povedal veriacim
povzbudivé slová. „Vrúcne ctíme Boha, nech je puto tuhšie. Milujme sa bratsky z otvorenej
duše,“ spieval zbor farnosti Žehra, ktorý oživil slávnosť svojím spevom rozliehajúcim sa po
celom kostole.

Autor: Agnesa Kaľavská