Farnosť Ducha Svätého Žehra

Nechajte maličkých prichádzať ku mne: Milión detí sa modlí ruženec

Každoročná modlitbová iniciatíva, ktorej začiatky sa začali v roku 2005, s názvom Milión detí sa modlí ruženec sa tento rok nesie v téme „Láska Nebeského Otca.“ Pápež František špeciálne pozýva k modlitbe svätého ruženca deti, pretože oni sú našou budúcnosťou a sú dôležitou súčasťou Cirkvi.

Táto modlitbová iniciatíva pripadá na 18. október. Naša farnosť sa tak, ako po minulé roky, aj tento rok do modlitby svätého ruženca zapojila. Modlili sa deti, mladí, ale aj rodičia, či starí rodičia v kostole v Granč – Petrovciach a v Beharovciach. „Rýchle sms“ v podobe Zdravas Mária leteli do neba s prosbou o pokoj a jednotu na celom svete. Špeciálne sa jedná o krajiny, v ktorých vládne vojna, nepokoje či chudoba: Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny, ako Blízky východ a Sahel v Afrike.

Deti sa modlili svätý ruženec pred začatím svätej omše. Na úvod povedal pán farár krátky komentár, ktorým poďakoval za to, že sa veriaci zišli pomodliť za jednotu a mier. Povedal: „Som rád, že práve takáto akcia bola za jednotu a mier vo svete. Rád tieto akcie podporujem a dúfam, že ich bude čo najviac, aby sme sa ako ľudia spojili. Keď sa toľko ľudí spojí a modlí sa za jeden úmysel, tak to určite má zmysel a niečo sa pohne.“ Počas svätej omše sa deti zapojili aj do miništrovania či čítania.

Ruženec je prostriedkom, ktorý otvára srdcia a dušu. Modlitbová iniciatíva bola požehnaním a spojila celý svet. Modlitba, ktorú sa modlia deti mení svet a zjednocuje Cirkev. Je prostriedkom k budovaniu vzťahu s Nebeským Ockom a to sa veriacim podarilo.

Autor: Agnesa Kaľavská

Fotografie: Gabriela Salanciová

Zdroj: https://acnslovensko.sk/novinky/milion-deti-sa-modli-ruzenec-2022-svet-je-v-rukach-nebeskeho-otca/