Farnosť Ducha Svätého Žehra

Za všetky plody zeme ti ďakujeme: Svätá omša spojená s vďakou za tohtoročnú úrodu

Aj tento rok veriaci z farnosti Žehra ďakovali počas svätej omše za úrodu vo svojich kostoloch. Ďakovalo sa za plody zeme, ktorými Boh veriacich obdaril počas uplynulého roka.

Ako sa spieva aj v jednej piesni: „Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme.“  Veriaci za úrodu ďakovali v piatok, 23. 09. 2022. V kostoloch sa nachádzali rôzne plody zeme, ktoré sa počas tohtoročnej jesene zbierali. Pred oltárom bola zelenina, ovocie, víno, zrno alebo kvety symbolizujúce obetný dar, ktorý Bohu priniesli veriaci. Vďaka za úrodu sa koná každý rok, pretože je to osobitný čas, ktorý patrí Bohu za všetko, čím ľudí obdaril.

Aj v úplných a všedných maličkostiach ľudia môžu vidieť to, aký je Boh Otec dobrý a láskavý voči tým, čo ho milujú. Preto mu vzdali vďaku za to, že sa aj pomocou plodov zeme o nich stará.

Autor: Agnesa Kaľavská