Farnosť Ducha Svätého Žehra

Reštaurátorské práce v kostole v Žehre pokračujú

Po ročnej pauze znova pokračujú reštaurátorské práce v kostole Svätého Ducha v Žehre. Cieľom prác je ukončiť reštaurovanie interiéru kostola, ktoré prebieha už od roku 2010. Zámerom je reštaurovanie klenby a stien bez maliarskej výzdoby v lodi kostola, rebier klenby a stredového stĺpu. Klenby a steny sú po dlhých rokoch silne znečistené. A tak sa už teraz môžeme tešiť na finálnu podobu interiéru kostola po ukončení reštaurátorských prác.

Reštaurovanie je naplánované na mesiace september až november 2022. K reštaurovaniu bolo potrebné postaviť lešenie na celú plochu kostola. V najbližšom období nás tak bude lešenie značne obmedzovať, ale je to nevyhnutné pre vykonanie spomenutých prác.  Z uvedeného dôvodu prosíme všetkých návštevníkov kostola o pochopenie  a  trpezlivosť vzhľadom na isté obmedzenia spojené s týmito prácami.