Farnosť Ducha Svätého Žehra

CESTOVATELIA ČASOM

Prvý prázdninový týždeň erkári z našej farnosti odštartovali na obľúbenom erko
tábore. Od pondelka, 4. júla, až do piatka, 8. júla sa presúvali časom v dedinke s názvom
Liptovské Revúce.
Animátori pilne pripravovali program pre deti už pár mesiacov vopred. Do svojho
animátorského kruhu si prizvali aj animátorov z erka v okolí. Animátor Tadeáš vravel: „Bol
som poctený, keď ma jedna z animátoriek oslovila, aby som išiel s nimi na tábor.” Animátori
spolu vytvorili skvelý tím a to sa odrazilo aj na celom tábore.
Každý deň v týždni sa cestovalo do iného storočia spolu so svätými. Slová hymny tábora nám
to potvrdia: „My hľadáme a túžime so svätými nebo nájsť, tak poďme všetci na eRko tábore
spolu vo viere rásť.” V pondelok účastníkov sprevádzala svätá Filoména a spolu s ňou
cestovali v čase do tretieho storočia, kedy prebiehalo sťahovanie národov. Svätý Gorazd spolu
s Cyrilom a Metodom deťom v utorok pripomenuli udalosť, vďaka ktorej môžu zažívať svätú
omšu vo vlastnom jazyku, a to vynájdenie hlaholiky. Streda patrila svätej Imelde, ktorá
deťom pripomenula dôležitosť vzdelania a taktiež aj založenie prvých univerzít. Patrón
miništrantov, svätý Dominik Sávio, sprevádzal deti vo štvrtok. Spolu s ním si vyskúšali
komunikovať v morzeovke, ktorá bola vynájdená v 16. storočí. Posledný deň tábora patril
svätému Carlovi a svätej Chiare, ktorý sú svätými dnešnej doby.
„Erko tábor 2022 bol nezabudnuteľný. Spoznala som veľa nových a skvelých ľudí, našla som
si nové priateľstva a užila veľa zábavy,” skonštatovala animátorka Katka. Počas celého týždňa
mali deti možnosť sa zabávať, hrať hry, tancovať eRko tance, tráviť čas s kamarátmi a smiať
sa. Bol pre nich pripravený pestrý program, počas ktorého nebol čas na nudu. Účastníčka
Timka z Granča Petroviec vravela: „Na tábore bolo úžasne, najviac som si užila tancovanie
eRko tancov”. Vychvaľovaný bol aj kuchár Jakub, ktorý sa staral o hladné bruchá všetkých
členov cestovateľskej posádky. Každý deň bol súčasťou zábavného programu aj program
duchovný. Takým malým vyvrcholením bola štvrtková adorácia, počas ktorej deti ďakovali,
prosili a chválili.
V piatok sa všetkým odchádzalo ťažko, pretože týždeň ubehol veľmi rýchlo a niektorým sa to
zdalo až neuveriteľné. Avšak, unavené oči a ústa plné úsmevu dokazovali, že týždeň na tábore
stál za to a vydaril sa.

Autor: Agnesa Kaľavská
Fotografie: Tamara Vaľková