Farnosť Ducha Svätého Žehra

FARSKÝ DEŇ: POMALY SA STÁBORNIEVA

V našej farnosti sa už niekoľko rokov traduje deň, počas ktorého sa stretávajú rodiny s deťmi a trávia spolu čas.

Po dvojročnej pauze sa dňa 25. júna, v sobotu, konal v našej farnosti Farský deň plný zábavy, dobrého jedla a skvelých ľudí. Program sa začínal svätou omšou vo farskom kostole Ducha Svätého v Žehre. „Je veľmi pekné vidieť kostol plný mladých a detí,” vravel pán kaplán na svätej omši. Z kostola sa účastníci presunuli na farský dvor, kde bolo pre nich pripravené občerstvenie. Po naplnení ducha aj brucha nasledovali stanovištia pre deti aj pre rodičov. „Program bol skvelý, rozmanitý. Rodičia sa najviac zapojili do volejbalu, deti sa zabávali na stanovištiach,” vraveli manželia Zahradníkovci zo Žehry.

Stanovištia, na ktorých deti skákali vo vreci, bežali cez prekážky či zo zaviazanými očami prechádzali prekážkovú dráhu boli hodnotené a víťazi ocenení. Účastníčka Tamarka z Beharoviec vravela: „Najviac sa mi páčili štafety, pretože boli napínavé, mohli sme sa zahrať a zabaviť sa.” Dávidko z Granč-Petroviec si najviac užil súťaž, v ktorej fúkal do slamky. Neskôr stanovištia vystriedali loptové hry, ako lopta sadnutá či, už spomínaný, volejbal. Predpoludnie plné zábavy a skvelého programu pripraveného animátormi vystriedal skvelý guľáš pripravený tetami kuchárkami.

Po obede nasledovali eRko tance a vodný futbal kde sa mohli, hlavne deti, osviežiť a vyšantiť. V programe bolo zahrnuté aj maľovanie na tvár a kreatívne dielne. Manželia Forgáčovci z Granč- Petroviec povedali: „Bol to príjemný deň, počas ktorého sme sa rozprávali s mnohými ľuďmi, ktorých sme poznali alebo spoznali. Zažili sme veľmi dobrý čas.” 

Deň ubehol veľmi rýchlo a rodičia s deťmi sa k večeru pobrali domov s povzbudením pre ostatných, aby prišli aj oni nasledujúci rok na Farský deň a zažili príjemný čas s ľuďmi z farnosti.

Autor: Agnesa Kaľavská

Fotografie: Katarína Kaľavská