Farnosť Ducha Svätého Žehra

SPOLU POD JEDNÝM SLNKOM

Tohtoročná Misijná púť detí sa niesla témou s názvom Pod jedným Slnkom. Deti spolu s animátormi,  rodičmi, či starými rodičmi putovali levočskou cestou na Mariánsku horu, počas ktorej  mali možnosť sa zapájať do rôznych stanovíšť pripravených dobrovoľníkmi.

Misijná púť sa v rámci Spišskej diecézy konala na sviatok sv. Mateja  v sobotu, 14. mája v Levoči. Z našej farnosti putovalo spolu 40 účastníkov, čo je po dvojročnej pauze veľmi pekné číslo. Už od rána, kedy sa deti, rodičia a animátori stretávali pred kostolom v Granč – Petrovciach, bolo vidieť na tvárach pútnikov radosť z očakávanej eRko akcie. Cesta do Levoče ubehla rýchlo a tak sa pútnici mohli vybrať na púť. Putovalo sa od levočského zimného štadióna smerom k Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Účastníci dostali po príchode malý darček v podobe odznačika. Cestou hore boli pre nich pripravené stanovištia, v ktorých sa dozvedeli viac o biskupovi Jánovi Vojtašákovi. „Všetci sme dostali od dobrovoľníkov preukaz pútnika, do ktorého sme si zapísali náš osobný úmysel,  za koho chceme túto púť obetovať. Hlavnými myšlienkami púte boli bratstvo, jednota a úcta ku každému,“ vravela mamka, Marianna Džugasová.

Po vyšliapaní cesty sa mohli deti, rodičia a taktiež aj animátori posilniť jedlom a vybrať sa ďalej na stanovištia. Mamka Marianna ďalej hovorí: „Deti sa zabavili pri plnení disciplín, ktoré mali pre nich pripravené bohoslovci.“ Pri týchto stanovištiach sa spievali energyzery, počúvali príbehy, či plnili úlohy založené na tímovej spolupráci. Po každom stanovišti s bohoslovcami si účastníci vyslúžili pečiatku  na ruku ako symbol splnenia úloh. Ďalej nasledoval moderovaný program pred bazilikou, po ňom obed z vlastných zásob, modlitba svätého ruženca a vyvrcholenie v podobe svätej omše, ktorú slúžil otec biskup Ján Kuboš.. „O. biskup vyslovil krásnu myšlienku, že všetci sme tu na zemi na ceste a máme jeden jediný cieľ a tým je nebo,“ dodala mamka Marianna.  

S požehnaním o. Jána sa účastníci vybrali pomaly cestou dole, kde na nich čakal autobus. V autobuse boli veselé úsmevy a hlučné hlasy, avšak aj unavené oči, či hladné žalúdky. Animátor Jožko vravel: „Celkový program bol veľmi dobrý. Nechýbala zábava, dobrá nálada a nechýbal ani smiech.“ Po príchode do Granč – Petroviec sa účastníci rozpŕchli domov posilnení milosťou, ktorá ich počas púte sprevádzala.

Autor: Agnesa Kaľavská

Fotografie: Katarína Škotková