Farnosť Ducha Svätého Žehra

Krížová cesta rodín

Dňa 8.4.2022 sa v našej farnosti vo filiálke Granč – Petrovce o 17:00 uskutočnila krížová cesta rodín pod vedením J. Ex. Mons. Andreja Imricha, spišského emeritného pomocného biskupa. Po krížovej ceste sme pokračovali v slávení svätej omše, ktorú celebroval otec biskup a koncelebroval jeho osobný tajomník a projektový manažér na biskupskom úrade vdp. Peter Matis. Ďakujeme všetkým rodinám, ktorý sa zapojili do krížovej cesty ako aj všetkým zúčastneným veriacim našej farnosti. Veríme, že v takejto príprave na slávenie Veľkej noci budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Ďakujeme otcovi biskupovi a jeho tajomníkovi za návštevu našej farnosti.