Farnosť Ducha Svätého Žehra

Prihlášky na 1. sv. prijímanie

V prílohe ponúkame prihlášky na 1. sväté prijímanie. Dátum slávnosti sa upresní. Prihlášky si vytlačte a vyplnené nám prineste do kostola alebo na Farský úrad v Žehre. V prílohe uverejňujeme aj podklady k príprave. Sú tam základné modlitby a otázky, ktoré je dobré ovládať. Otázky súvisia so sviatosťou oltárnou – eucharistiou a sviatosťou zmierenia.