Farnosť Ducha Svätého Žehra

Verejné slávenie bohoslužieb je zrušené do odvolania!

Z rozhodnutia Vlády SR platí od 25. 11. 2021 núdzový stav a s ním súvisiaci zákaz vychádzania, aby sa obmedzila mobilita ľudí.

Z tohto dôvodu

SA RUŠÍ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB AŽ DO ODVOLANIA

Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky nie je viazaná pod ťažkým hriechom z dôvodu fyzickej nemožnosti účasti na sv. omši.