Farnosť Ducha Svätého Žehra

Kurzy sobášnej prípravy na rok 2022

Opäť sú pre snúbencov v ponuke Kurzy prípravy na manželstvo na budúci rok 2022.
Termíny kurzov a možnosť prihlásenia nájdete na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto mieste.