Farnosť Ducha Svätého Žehra

Príprava na birmovku

Príprava na prijatie sviatosti birmovania sa rozbieha. Pandémia naše plány poriadne okresala. Práve preto v najbližších mesiacoch musíme zintenzívniť našu snahu, keďže vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti je naplánované na sobotu 23.10.2021!

Preto po stretnutí s vedúcimi animátorov sme pripravili “akčný plán” na najbližšie obdobie. Stretávať sa budeme dva krát do mesiaca – každý druhý piatok. Presný rozpis stretnutí nájdete na plagáte. Program pre birmovancov začne vždy svätou omšou, po nej bude nasledovať práca v skupinkách, katechéza, diskusie… Plánujeme pozvať aj pár hostí. Samozrejme že sa s birmovancami budeme stretať aj na nedeľných svätých omšiach, propiatkových spovediach a rôznych aktivitách, ktoré budeme priebežne pripravovať. Nikoho neminie ani vedomostná príprava. Pripravíme otázky, z ktorých bude každý na záver prípravy preskúšaný. Bližšie informácie sa každý dozvie na piatkových stretnutiach. takže nezabudnime. Prvé stretnutie už najbližší piatok 4.6.2021!