Farnosť Ducha Svätého Žehra

Nový obetný stôl a ambona v kostole v Beharovciach.

Minulý rok 2019 prebehla v kostole sv. Michala v Beharovciach veľká rekonštrukcia podlahy a stien svätyne. Tohto roku sa pokračovalo v skrášľovaní kostola. Zhotovil sa nový obetný stôl a ambona.  Pôvodný obetný stôl a ambonu bolo nevyhnutné vymeniť, nakoľko boli napadnuté drevokazným hmyzom a hrozilo, že by mohlo dôjsť k  znehodnoteniu hlavného oltára sv. Michala a ostatných drevených častí kostola. Vzhľadom na finančné možnosti sa tohto roku vyhotovil obetný stôl a ambona. Na vrchnú časť obetného stola – oltárnu menzu, ako aj na vrchnú časť ambony sa použil prírodný kameň – biely mramor. Drevené časti sú zhotovené z dubového masívu.  Interiérové prvky  presbytéria sa vyhotovili  podľa projektovej dokumentácie Inf. Arch. Rudolfa Kruliaca z Veľkej Lomnice. Obetný stôl a sedes zhotovili v stolárskej dielni pána Jaroslava Baču z Beharoviec, za čo mu chceme úprimne poďakovať.

Ostatné interiérové časti svätyne – sedes pre kňaza, miništrantov a abak (bočný stolík na liturgické predmety), sa plánujú zhotoviť v budúcnosti, v závislosti od finančných prostriedkov.