Farnosť Ducha Svätého Žehra

Ďakovali sme Bohu za úrodu…

Koncom septembra je už tradične v liturgickom kalendári určený priestor na jesenné kántrové dni, počas ktorých ďakujeme Bohu za úrodu. Aj tohto roku nás Nebeský Otec obdaroval všetkým potrebným pre náš život. Preto sme mu v našich kostoloch počas svätých omší ďakovali za Jeho starostlivosť o nás. Každý kostol bol ozdobený dekoráciou vyskladanou z plodov našich záhrad, polí a sadov. Nech je Bohu chvála a vďaka, že sa o nás stále stará, že nám dáva všetko, čo potrebujeme k životu.

kostol v Granč – Petrovciach
kostol v Beharovciach