Farnosť Ducha Svätého Žehra

Október s Pannou Máriou

Pápežské misijné diela pripravili aktivitu na mesiac október s názvom: Októbrová pobožnosť DOMA – Panna Mária Matka Ticha. Bližšie informácie nájdete priamo na webovej stránke Pápežských misijných diel.