Farnosť Ducha Svätého Žehra

Rekonštrukcia oltára Poslednej večere pokračuje

S rekonštrukciou oltára Poslednej večere zo starého kostola sv. Martina v Granč Petrovciach pokračujeme aj tohto roku. Opätovne sme požiadali o dotáciu z programu Obnovme si svoj dom z Ministerstva kultúry SR a projekt bol úspešný. Pre rok 2020 sme získali dotáciu vo výške 5000,-€. Reštaurátorské práce sa vykonávajú v ateliéri víťaznej firmy RESTAURO ATELIER, s.r.o v Spišskom Podhradí, ktorá vzišla zo zrealizovaného verejného obstarávania na uvedené práce.