Farnosť Ducha Svätého Žehra

Panna Mária nás vedie k svätosti

Veľké znamenie sa ukázalo na nebi: Žena slnkom odetá, stojaca na mesiaci a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12,1) 

Svätý apoštol Ján vo svojej knihe Zjavenia približuje nebeskú slávu Panny Márie, ktorá bola za svoj svätý život odmenená nevšednou odmenou. Telom i dušou bola vzatá do nebeskej slávy, tak ako to zdôrazňuje Katechizmus katolíckej cirkvi.

Túto udalosť sme si pripomenuli počas odpustovej slávnosti 15.8.2020 v kostole sv. Martina v Granč Petrovciach. Pozvanie celebrovať slávnostnú svätú omšu prijal rodák zo Spišského Podhradia –  dp. HEDr. Ľuboslav Hromjak PhD, ktorý aktuálne prednáša v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Vo svojich povzbudzujúcich slovách nám všetkým naznačil cestu k svätosti. Tá vedie aj cez úctu k svätým, ktorí nás usmerňujú k úcte k nebeskej matke Panne Márii a ona nás vedie k svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Stretnutie sa nieslo v príjemnej, sviatočnej atmosfére a už teraz sa tešíme na ďalšiu slávnosť.