Farnosť Ducha Svätého Žehra

Nový pomocný biskup pre Spišskú diecézu je vysvätený

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho 24.6.2020 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup Mons. Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

Biskup Sečka novému biskupovi zaželal, aby vytváral jednotu so samotným Kristom. “Boží Syn so svojím oživujúcim slovom má preniknúť celú tvoju osobu, celé tvoje bytie, milý spolubrat, aby si s ním vytváral jednotu. Nech on sám ťa utvára, formuje a urobí svetlom národov,” povedal. Od dnešného dňa bude podľa jeho slov pred biskupom stáť náročná úloha, o ktorej hovorí apoštol Pavol svojmu spolupracovníkovi Timotejovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé účenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.“ (2 Tim 4, 2 – 3) “Drahý spolubrat, vstupuješ do služby biskupa pre náročné časy, keď sám na vlastnej koži zažiješ realitu týchto slov. Zakúsiš kritiku, neprijatie a odmietnutie pre tvoju vernosť Cirkvi. Keď prídu tie chvíle, povzbudzujem ťa slovami apoštola Pavla, ktorými ďalej vyzýva Timoteja: „Znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.“

Hlavné motto nového pomocného biskupa Jána Kuboša je Bonitas, Iustitia, Veritas! Je to možné vyčítať z jeho biskupského erbu. Jeho biskupské krédo vychádza z Listu sv. Pavla Efezanom: „ Žite ako deti svetla. Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“ Základom erbu je štiepený štít. Na pravej strane sa nachádza erb Spišského biskupstva s kapitulským chrámom sv. Martina. Ľavá strana erbu obsahuje monštranciu s hostiou, ktorá odkazuje na Kristovo kňazstvo a jeho úctu k Najsvätejšej Sviatosti. Modrá farba naznačuje mariánsku úctu. Latinský kríž a zelený klobúk s dvanástimi zelenými strapcami náležia podľa cirkevnej heraldiky biskupom.