Farnosť Ducha Svätého Žehra

Pokyny pre účasť na bohoslužbách

Od stredy 6. mája sú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však podliehajú viacerým obmedzeniam.

Až do úplného odvolania všetkých obmedzení zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Veriaci, ktorí sa obávajú nákazy alebo sú v rizikovej skupine, sa teda nemusia fyzicky zúčastniť bohoslužieb.

Na bohoslužbách sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších, preto veriaci vo vyššom veku nech svoju prítomnosť na bohoslužbách zvážia.

Kostoly budú otvorené až 30 minút pre začiatkom bohoslužieb, aby sme čas strávený vnútri obmedzili na minimum. Počas toho času bude kostol otvorený, aby bolo zabezpečené permanentné vetranie priestoru.

Do kostola môžete vojsť iba s ochranným rúškom na tvári. Pri vstupe do kostola treba dezinfikovať ruky.

Usadíme sa len na označených miestach určených podľa predpísanej vzdialenosti. Odstup medzi osobami musí byť najmenej 2 m. Neplatí to pre členov spoločnej domácnosti, preto prosíme, aby si rodiny sadali v kostole spolu. Keď budú miesta obsadené, ostanú zvyšní veriaci pred kostolom. I tam treba zachovať dvojmetrové rozostupy. Do kostola potom môžu vstúpiť na nevyhnutný čas, keď pôjdu na sv. prijímanie.

Nepoužívame spoločné predmety (modlitebné knihy, ružence atď.).

V sv. omši sa vynecháva znak pokoja.

Sv. prijímanie sa podáva na ruku. Počas prichádzania k prijímaniu treba taktiež dodržať dvojmetrové rozostupy medzi jednotlivými osobami. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Pridávame sv. omše v nedeľu, aby sme podľa odporúčania biskupov umožnili slávenie omší vyhradených pre seniorov. Nový mimoriadny nedeľný poriadok bohoslužieb v nedeľu je nasledujúci:

Žehra – 7:30 h. (hlavne pre starších); 10:30 h.

Granč Petrovce – 9:00 h. (hlavne pre starších); 10:30 h.

Beharovce – 7:30 h. (hlavne pre starších); 9:00 h.