Farnosť Ducha Svätého Žehra

Pokyny pre účasť na bohoslužbách (aktualizované)

Od stredy 6. mája sú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však podliehajú viacerým obmedzeniam.

Na bohoslužbách sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

Do kostola môžete vojsť iba s ochranným rúškom na tvári. Pri vstupe do kostola treba dezinfikovať ruky.

V kostole sa môže sedieť v každej lavici. Odporúča sa sedieť tak, aby medzi jednotlivými  sediacimi ostalo vždy jedno voľné miesto. Sedenie v laviciach sa strieda šachovnicovo. Osoby žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť  spolu bez nechávania voľného miesta.

Nepoužívame spoločné predmety (modlitebné knihy, ružence atď.).

V sv. omši sa vynecháva znak pokoja.

Sv. prijímanie sa podáva na ruku. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.