Farnosť Ducha Svätého Žehra

28. svetový deň chorých

V liturgickom kalendári 11. február patrí spomienke na Pannu Máriu Lurdskú. Tento deň sa slávi aj ako svetový deň chorých a starých.  Tohto roku sa slávil už 28. ročník.

Aj v našej farnosti sa z tejto príležitosti pri večerných svätých omšiach vysluhovala sviatosť pomazania chorých. V tejto sviatosti sa vážne chorému alebo starému človeku skrze pomazanie olejom a modlitbou kňaza vyprosuje Božia milosť na spásu duše a s prosbou aj o zdravie tela.