Farnosť Ducha Svätého Žehra

Pozvánka na púť Rím – Assisi- Nettuno

Tohto roku plánujeme v termíne 20.-26. júna 2020 zorganizovať púť do Ríma, Assisi a Nettuna. Cena púte je 385,-€. Sprevádzať by nás mal vdp. Michal Pitoniak. Bližšie informácie s podrobným programom sú uvedené na plagáte na nástenkách v našich kostoloch. Prihlásiť sa budete môcť na pripravené hárky v sakristiách.