Farnosť Ducha Svätého Žehra

Buďme požehnaní(m)

V takomto duchu sa niesol jubilejný 25 ročník Dobrej Noviny. 

Dobrá Novina je projektom, ktorého sa už niekoľko rokov zúčastňuje aj naša farnosť. Projekt, je taktiež sprevádzaný požehnaním od diecézneho biskupa,ktorý koledníkov na tzv. Vysielačke vyslal a požehnal na cestu koledovania vo svojich farnostiach. Tento rok animátori spolu s deťmi koledovali v dvoch dátumoch; a  to 27.12. a 29.12. 2019. Farnosťou sa v týchto dňoch ozýval detský spev a hlas, ktorý ohlasoval v podobe básní a piesní radostnú zvesť z Betlehema. Koledníci vďaka tejto radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista vyzbierali finančnú čiastku, ktorá tento rok poputuje a pomôže chudobným ľuďom v Turkane. Tohto roku sa v našej farnosti vyzbieralo 640,-€. Všetkým štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Agnesa Kaľavska