Farnosť Ducha Svätého Žehra

Sobášna príprava pre snúbencov

Snúbencom, ktorí plánujú uzatvoriť sviatosť manželstva, ponúkame kurz prípravy na manželstvo. Sú to víkendové sobášne prípravy a ich absolvovanie nahrádza predmanželské stretnutia na fare. Účastníci na záver dostanú potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktorý odovzdajú kňazovi a je prílohou sobášnej zápisnice. Ďalšie informácie a registrácia je na stránke https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza