Farnosť Ducha Svätého Žehra

Október – mesiac úcty k starším

Tohto roku sa v našej farnosti konalo okrem iných podujatí aj októbrové stretnutie seniorov z obcí našej farnosti.

Prvé sa konalo v Žehre. Stretnutie sa začalo svätou omšou v kostole Ducha Svätého. Po skončení svätej omše sme sa zišli na fare, kde bolo pripravené pohostenie a celý program sa niesol vo veselej atmosfére. Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu duchovnému otcovi Ľubošovi, spevákom, ktorí spevom ľudových piesní spestrili posedenie, ale aj gazdinkám, ktoré nám na stoly pripravili množstvo dobrôt.

O pár dní neskôr sa podobné podujatie so svätou omšou venovanou chorým a starým ľuďom konalo aj v obciach Granč Petrovce a Beharovce. Po svätej omši v Beharovciach bolo tiež pripravené krátke posedenie s občerstvením, za čo ďakujeme pani starostke Zuzane Škotkovej.

Anetka Salanciová