Farnosť Ducha Svätého Žehra

Kostol Ducha Svätého konečne bez lešenia

Radostná správa.
Náš kostol Ducha Svätého v Žehre, zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva od roku 1993, je známy
po celom svete najmä kvôli vzácnym originálnym gotickým freskám. V roku 1959 boli odkryté do
dnešnej podoby. Odvtedy sa mnoho udialo, ubehlo veľa času, a bolo nutné fresky zreštaurovať.
Keď sme začínali s opravou interiéru kostola, nemali sme ani len tušenie, na ako dlho staviame v ňom
lešenie. Vedeli sme, že reštaurátorské práce vyžadujú nielen finančné záležitosti, ale aj ochotu
reštaurátorov, ich zdravie, vedomosti a veľkú dávku trpezlivosti.
Dočkali sme sa! Po dlhých desiatich rokoch je náš kostol znovu bez lešenia. Fresky opäť zažiarili, zvlášť
naša najznámejšia freska Strom života. Na severnej stene lode kostola je na nej pomocou symbolov
znázornené na ploche štyroch metrov štvorcových v podstate celé Sväté písmo Starého i Nového
zákona. Oplatí sa prísť si fresky pozrieť a zahĺbiť sa do ich odkazu. Pozývame všetkých, nielen tých, čo
naše fresky ešte nevideli, ale aj tých, čo kostol v posledných rokoch navštívili. Tešíme sa na Vás.
Týmto chceme prejaviť vďaku predovšetkým Bohu, ale tiež reštaurátorom za ich obetavú prácu a hlavne
sponzorom a dobrodincom, najmä Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za finančnú podporu
projektov, zameraných na obnovu nášho kostola, hlavne z programu: Obnovme si svoj dom.
Pre všetkých vyprosujeme Božie požehnanie a tú najčistejšiu radosť – radosť z dobre vykonanej práce.

Anna Orlovská